White Distressed Frayed Hem Denim Hotpant Shorts

White Distressed Frayed Hem Denim Hotpant Shorts

Regular price £20.00 Sale

  • Ripped denim hotpant
  • Cutoff hem
  • Denim fabric